top of page
  • Wouter Beke

Zorgzaam Limburg

Uit Het Zorgrapport van UHasselt en Het Belang van Limburg blijkt dat 72 procent van de Limburgers zorgt voor een ander. Een getal waarmee we nogmaals aantonen hoe warm onze provincie is.


De afgelopen jaren is onze levensverwachting sterk gestegen met zo’n twee jaar per decennium. Tegelijk zien we dat ziektelast en andere problemen zich steeds meer voordoen in de laatste levensjaren. Daardoor neemt de nood aan gezondheidszorg in die periode exponentieel toe. De vraag is natuurlijk op welke manier we als samenleving een antwoord willen bieden op die behoeften.


Een opvallende paradox kwam in het onderzoek aan het licht. 92 procent van de Limburgers vindt het erg om afhankelijk te worden van anderen. Ze willen namelijk geen last zijn voor de naaste omgeving. Daartegenover staat dat 76 procent juist graag voor hun naasten willen zorgen. Het toelaten van hulp blijkt nog altijd niet evident te zijn.


Toch ben ik zeer tevreden dat de wil om voor elkaar te zorgen duidelijk naar voren komt in de resultaten. 89 procent geeft aan het normaal te vinden om te zorgen voor de mensen die voor hem of haar gezorgd hebben. We zien dat dit vooral binnen de familiale context het geval is.


Als minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding wil ik bouwen aan zorgzame buurten. Een sociaal weefsel waarin mensen binnen de buurt voor elkaar zorgen, maar daar is nog werk aan. Uit onderzoekt blijkt dat slechts 24 procent af en toe, 5 procent regelmatig en amper 1 procent dagelijks zorg draagt voor iemand in de buurt. Een cijfer waar ik de komende jaren verandering in wil brengen.


Laat ons inzetten op warme buurten met kleinschalige, laagdrempelige initiatieven waar mensen elkaar vinden. Laat ons voorzieningen en diensten hun deuren openen. Onze samenleving bruist van geëngageerde burgers en geëngageerde sociale professionals die zorg willen dragen voor personen in een kwetsbare situatie. Zorgzame buurten bieden een sterke sociale bescherming waar menselijke warmte en solidariteit centraal staan. Ik ben ervan overtuigd dat deze buurten werkelijk een verschil maken voor ieder van ons.


Eén van onze christendemocratische basiswaarden is verbondenheid. Laat dit nu net iets zijn wat Limburg typeert en wat nodig is om zorgzame buurten uit te bouwen. Met onze Limburgse hartelijkheid lukt ons dat zeker en vast.


Het is een prachtig lokaal verhaal waar we allemaal aan kunnen meeschrijven.


Comments


bottom of page