top of page
  • Wouter Beke

Werelddag voor Sociaal Werk!

Samen ging ik op pad met buuropbouwwerker Eddy en zag ik hoe sociaal werkers binnentreden in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie. Sociaal werkers bieden ondersteuning aan mensen om opnieuw greep te krijgen op hun eigen leven en zo terug deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat mensen gebruik kunnen maken van hun sociale rechten en zijn hét klankbord om zaken te signaleren en alle doelgroepen een stem te geven.


Met Sterk Sociaal Werk zijn we in staat om antwoorden te bieden op uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. De kracht van sociaal werkers zit in het feit dat ze niet gespecialiseerd zijn in 1 domein, maar kennis hebben van verschillende disciplines. Hun brede visie en kennis maakt hen dan ook zo uniek.


Ik wil alle sociaal werkers uitdrukkelijk bedanken. Jullie leveren bijzonder sterk sociaal werk!Kommentarer


bottom of page