top of page
  • Wouter Beke

Welkom VZW Depot Margo!

Dankzij de krachtige samenwerking tussen RIMO Limburg, Vincentius Limburg en BEWEL staan we samen aan een nieuw begin van Depot Margo. Het sociaal-distributieplatform dat zal groeien van een project naar een ambitieuze en onmisbare vzw in onze provincie.


Depot Margo speelt dan ook een cruciale rol voor Limburgers in een kwetsbare situatie door hen gezonde voeding en kwaliteitsvolle verzorgings- en onderhoudsproducten aan te bieden. Want gezonde voeding en verzorging is belangrijk voor lichaam en geest. Hoewel dit voor velen misschien voor de hand liggend is, zijn er nog steeds veel mensen die deze keuze niet kunnen maken. Daarom doen personen die het minder breed hebben vaak beroep op noodhulp.


De producten die Depot Margo aanbiedt, zorgen ervoor dat mensen zichzelf kunnen verzorgen, gezonder kunnen eten en meer kansen te geven aan kinderen om te participeren op school. Dankzij het sociaal distributie-platform kunnen ze meedoen binnen de samenleving en voelen ze zich deel van de maatschappij. En het gaat nog verder dan dat. Tegelijk is er ook de impact op onze maatschappij. Door voedseloverschotten te verzamelen en de verdelen, wordt voedselverspilling tegengegaan en krijgen mensen kansen op de arbeidsmarkt via sociale tewerkstelling door hen te betrekken bij de verdeling, verwerking en het transport van de producten. Dat is structurele vooruitgang die we hier samen boeken.


Ook ik wil er mee voor zorgen dat de werking van Depot Margo heel Limburg bereikt en verder kan uitgebouwd worden, net als in de rest van Vlaanderen. Om dat te realiseren trek ik de komende jaren 2.8 miljoen euro uit.


Een win-win situatie voor onze samenleving en een belangrijke bron van ondersteuning in Limburg.


Comments


bottom of page