top of page
  • Wouter Beke

Vlaanderen investeert in meer levenskwaliteit voor personen met een handicap

Samen met de Vlaamse Regering hebben we beslist om ook de komende jaren verder te investeren in ondersteuning voor personen met een handicap. Om hiervoor de nodige budgettaire ruimte te voorzien, zochten we reeds naar efficiëntiewinsten die we bijkomend investeren bovenop het voorziene uitbreidingsbeleid. Door in 2021 230 miljoen euro in te zetten we verder in op het terugdringen van de wachtlijsten voor personen met een handicap. Door de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, willen we de mensen met een dringende vraag naar ondersteuning een realistisch perspectief bieden.Comments


bottom of page