top of page
  • Wouter Beke

Vier miljoen euro voor 75 armoedeprojecten!

Mensen in armoede worden extra hard getroffen door de coronacrisis. Naast bijkomende middelen voor het lokaal armoedebeleid en extra financiële steun voor gezinnen met lage inkomens, investeren we daarom ook 4 miljoen euro in 75 armoedeprojecten. In Limburg krijgen 12 projecten in totaal 855.000 euro.


Zo ondersteunen we lokale en regionale projecten en versterken we ons Vlaams en Brussels middenveld op vlak van armoedebestrijding. Ze hebben immers hun uiterste best gedaan om de mensen niet los te laten, contact te houden en creatief aan de slag te gaan om hen de steun te bieden die nodig is. We zullen de zorg voor mensen in armoede dan ook niet uit het oog verliezen.


Samen bestrijden we armoede, investeren we in zorgzame buurten en maken we komaf met isolement en uitsluiting!


Comments


bottom of page