top of page
  • Wouter Beke

The Learning bridge

Innovatieve brug tussen zorg en onderwijs biedt antwoord op krapte arbeidsmarkt


Gisteren woonde ik met enkele collega’s het project ‘The learning Bridge’ in WZC Reigersvliet Leopoldsburg bij.


The Learning Bridge is een innovatief samenwerkingsverband tussen Campus FLX Leopoldsburg, PXL en woonzorgcentrum Reigersvliet van Vitas. Een volledig Limburgs project waar we fier op zijn. Het bouwt een brug tussen zorg en onderwijs. Studenten krijgen les in het woonzorgcentrum en kunnen daardoor vanaf dag één ervaring opdoen in de praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van VR (virtual reality). Leerlingen kunnen zo in een veilige virtuele leeromgeving allerlei technieken aanleren.


Sonja Mennen en Kevin Weyts van Campus FLX te Leopoldsburg werken aan het aantrekkelijker maken van de zorg, de doorstroom naar verpleegkundige opleidingen en de arbeidsmarkt op een kwalitatieve manier. Een waardevol project om de kloof tussen onderwijs en zorg te verkleinen.


“We werken er hard aan om de kwaliteit op zorg en leven in de woonzorgcentra zeer hoog te houden. We werken immers met mensen, het gaat niet enkel om technieken” geeft Daniella Celis van het woonzorgcentrum Reigersvliet aan. “Het personeel van het woonzorgcentrum zit actief mee aan de ontwikkeltafel van deze opleiding. We krijgen inspraak in de begeleiding: alles wat voorgesteld wordt, komt rechtstreeks van de werkvloer” vult Daniella Celis aan.


Proficiat aan alle betrokkenen van dit project. #hartvoorzorg

Sonja Mennen, Wouter Beke, Kevin WeytsComments


bottom of page