top of page
  • Wouter Beke

Op naar 3 OverKop-huizen in Limburg!


Jongeren laten massaal hun stem horen en maken mentaal welzijn meer dan ooit bespreekbaar. We moeten dan ook aandacht hebben voor ons mentaal welbevinden, zeker bij onze kinderen en jongeren. Zij moeten de kans krijgen om in een vertrouwde omgeving gevoelige zaken aan te kaarten, geholpen te worden voor de zaken erger worden, of zonder extra drempels de weg naar professionele hulpverlening te vinden.


Daarom rollen we bovenop de 5 bestaande OverKophuizen 11 nieuwe uit in Vlaanderen. Zo creëren we fijne plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en plezier kunnen maken, maar waar persoonlijke zorgen ook makkelijker bespreekbaar zijn. Op die manier zetten we sneller in op vroegdetectie en laagdrempelige hulp voor jongeren die daar nood aan hebben.Comments


bottom of page