top of page
  • Wouter Beke

Opening OverKophuis Hasselt én Sint-Truiden!

Tijdens de 10-daagse geestelijke gezondheid heb ik het genoegen om verschillende OverKophuizen te mogen openen. Want meer dan ooit beseffen we hoe belangrijk ons mentaal welzijn is.


Engin gaf het welkomstwoord bij de opening van het OverKop Hasselt. Een moedige jongeman die als eerste het woord nam op dit speciaal moment. Ook zag ik dit enthousiasme terugkomen op de opening van het OverKophuis in Sint-Truiden. In Limburg slaan we duidelijk de handen in elkaar en gaan we van 1 naar maar liefst 7 OverKophuizen.


We willen jongeren niet meer het gevoel geven dat ze aan een eindeloze zoektocht moeten beginnen wanneer ze nood hebben aan ondersteuning. Integendeel, we willen een gepaste, kwalitatieve en vooral toegankelijke dienstverlening en dit laten vertrekken vanuit een zorgzame buurt: het OverKophuis.


Want OverKop straalt vandaag ‘frisheid’ uit. De aantrekkelijkheid van het concept voor jongeren, onder meer door de sterke inzet op participatie, met veel ruimte voor creativiteit en een eigentijdse invulling van activiteiten en preventie op maat van jongeren, willen we voldoende bewaken.


De Overkophuizen bewijzen nogmaals dat intersectoraal, lokaal en bovenlokaal samenwerken probleemloos kan als we gaan voor wat écht telt: samen bakens verzetten voor het mentaal welbevinden van onze jeugd, voor onze toekomst.


Heel erg bedankt aan Arktos, het CAW, Habberkats, Johan Huygen, Chris van Lysebetten, Gert Bortels, Schepen Hilde Vautmans, Schepen Dymfna Meynen, burgemeester Veerle Heerlen, de stad Hasselt en Sint-Truiden en alle partners die de drijvende krachten zijn achter deze fantastische samenwerking voor onze OverKophuizen!Kommentare


bottom of page