top of page
  • Wouter Beke

Opening nieuwbouw O.C. Sint-Ferdinand!

1 jaar geleden vestigde O.C. Sint-Ferdinand zich op de Welzijnscampus in Sint-Truiden. Vandaag had ik het genoegen om mee de nieuwbouw voor de volwassenwerkingen Origo en Limes te openen: een gesloten tehuis voor volwassenen met een interneringsstatuut of gedrags- en emotionele stoornissen.


We hebben de voorbije jaren dan ook heel wat belangrijke stappen vooruit gezet in de hulp- en dienstverlening aan geïnterneerde en gedetineerde personen met een vermoedelijke handicap. Samen met de Vlaamse Regering engageerde het VAPH zich om te luisteren naar noden, ervaringen, bekommernissen, expertise en adviezen van de sector, in het bijzonder de forensische VAPH-werkingen. Bovendien werden vanuit het VAPH bruggen gebouwd met zowel de Vlaamse als Federale sector Justitie én Volksgezondheid. We houden de vinger aan de pols.


Orgino biedt mensen binnen deze doelgroep zorg op maat op vlak van woon- en dagondersteuning. Ze creëren een warme thuis en werken samen aan de uitbouw van een nieuwe toekomst van bewoners. De focus ligt dan ook op het vinden van hun plaats in onze maatschappij waardoor ze meeschrijven aan ons verhaal van zorgzame buurten.


Ik wil alle enthousiaste medewerkers en iedereen binnen O.C. Sint-Ferdinand ongelofelijk veel succes wensen met de nieuwe volwassenwerking!Comments


bottom of page