top of page
  • Wouter Beke

Openbedrijvendag Bewel en Scania!

In Limburg worden er netwerken gebouwd: tussen bedrijven, tussen profit en social profit, tussen sociale economie en reguliere economie, maar natuurlijk tussen mensen. Dat mocht ik vandaag weer aanschouwen bij de krachtige samenwerking tussen Bewel en Scania, waar sociale en reguliere economie elkaar versterken.


Bewel geeft via maatwerk kansen aan mensen die omwille van allerlei omstandigheden, zoals een arbeidshandicap of omwille van een afstand tot de arbeidsmarkt, nood hebben aan extra begeleiding bij hun werk of aan aangepaste jobs. Daarmee hebben deze mensen niet enkel een loon in plaats van een uitkering, maar ook een job met alles wat daarmee gepaard gaat: collega’s en sociale contacten, de kans op zelfontplooiing, het (her)ontdekken van talenten en bijdragen aan een veel groter geheel zoals hier de voertuigen van Scania.


Maatwerk bestaat dan ook uit volwaardige jobs die bijdragen aan onze welvaart. Dat is ook wat de samenwerking tussen Bewel en Scania drijft. Bewel helpt Scania om processen te verbeteren en succesvol te zijn, maar biedt ook tewerkstellingskansen aan mensen die nood hebben aan extra begeleiding bij hun werk of een aangepaste job. Een win-win voor beide bedrijven. Daar sprak ook de nieuwe burgemeester van Oudsbergen, Marco Goossens, met veel trots over.


Bedankt aan alle medewerkers van Bewel en Scania, het ondersteunend personeel en iedereen die bijdraagt aan jullie mooi verhaal van economische én sociale vooruitgang.

Comments


bottom of page