top of page
  • Wouter Beke

Op bezoek bij de limburgse integratieraad!


Vanavond was ik te gast bij de Limburgse Integratieraad. De raad adviseert heel wat beleidsinstanties op vlak van integratie, geeft ruimte aan, een open dialoog en stimuleert tal van samenwerkingen met het middenveld.


Limburg en integratie zijn sterk aan elkaar verbonden. Onze mooie provincie is dan ook een ontmoetingsplek en smeltkroes voor verschillende mensen met diverse culturen. Met het gekozen jaarthema ‘Zorg’ wil de integratieraad samen nadenken over de huidige vraagstukken op het vlak van zorg en welzijn, die talrijk zijn.


Tijdens de bureauvergadering mocht ik enkele linken leggen tussen het Vlaamse zorgbeleid en integratie. Onder meer het ouderenbeleidsplan, Zorgzame Buurten en onze OverKopHuizen kwamen aan bod. Verder bespraken we kort de specifieke impact van de oorlog in Oekraïne op het Limburgse integratiebeleid. De duurtijd van het conflict, noch de omvang van de vluchtelingenstroom zijn moeilijk te voorspellen, wat maakt dat we op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor mogelijke vluchtelingen. Ik denk dat aan het duurzaam huisvesten van uitgeweken vluchtelingen maar ook het structureel versterken van onze partners zoals CAW, CGG, en Pleegzorg.


Bedankt aan voorzitster Maryam Jamshid voor de uitnodiging. Ik wens de Limburgse Integratieraad nog ontzettend veel succes en inspiratie toe!

Comments


bottom of page