top of page
  • Wouter Beke

Onderzoek naar impact COVID-19 op ouderenzorg in Limburg.

Onze provincie werd hard getroffen door deze pandemie. Via dit onderzoek zullen we lessen kunnen trekken voor de toekomst en niet alleen voor Limburg maar voor de hele organisatie van onze ouderenzorg. Limburg kan op deze manier een proeftuin zijn voor Vlaanderen.


Meer informatie? Surf naar http://www.wouterbeke.be/nieuws/vlaamse-regering-financiert-onderzoek-naar-impact-covid-19-op-ouderenzorg-in-limburg/


bottom of page