top of page
  • Wouter Beke

Muziektheater ‘Sterrelicht en appeltaart’ in Beringen!

Vandaag mocht ik spreken op de warme en gezellige persconferentie van deze nieuwe voorstelling over zorgzame buurten, de rode draad in ‘Sterrelicht en appeltaart’. Een verhaal over verbinding, ontmoeting en groei in warme buurten en open instellingen. We weten dat deze factoren cruciaal zijn in ons leven. Een mens is een sociaal dier, die sterk wordt in relatie met anderen.


Toch leven er spijtig genoeg veel mensen in eenzaamheid. Zeker tijdens de lockdown is deze problematiek in onze samenleving nog duidelijker naar boven gekomen. Sommige mensen leven geïsoleerd en hebben weinig of geen kwaliteitsvolle sociale contacten. Andere mensen lijken misschien zelden alleen, maar voelen zich eenzaam omdat ze net die hechte contacten missen. Iemand die ‘Hoe is het?’ niet vraagt als standaardzinnetje, maar als oprechte vraag, als start van een gesprek.


Verbondenheid biedt een antwoord op de problematiek van eenzaamheid, maar ook op heel wat andere aspecten van welzijn en zorg, aspecten van een goed leven. En die verbondenheid, die vind je dichtbij jou, in de buurt. Net daarom zetten we met zorgzame buurten in op dat buurtniveau. Daarom willen we formele en informele actoren bijeen brengen, om zo netwerken in de buurt te creëren, netwerken voor en rond mensen.


Luc Stevens producties benadrukt de meerwaarde van zorgzame buurten in dit spektakel. Een theater dat mensen emotioneert en meeneemt in onze visie.

Ik hoop dat ‘Sterrelicht en appeltaart’ veel mensen mag inspireren en motiveren om mee te schrijven aan dit prachtig verhaal!


Benieuwd naar dit muziektheater? Surf naar http://www.ccberingen.be/e2270/luc-stevens-producties


Comments


bottom of page