top of page
  • Wouter Beke

#Limburgprikt

De uitrol van de vaccinatiestrategie geeft ons opnieuw perspectief. Deze week alleen al zullen om en bij de 70.000 bewoners in woonzorgcentra en 38.000 personeelsleden gevaccineerd worden. Het vaccin is een prik van de hoop, maar voorzichtigheid is en blijft de boodschap.


De vaccinatiestrategie is de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog, waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. De eerstelijnszones en lokale besturen zullen de organisatie in onze vaccinatiecentra in goede banen moeten leiden. Personeel en vrijwilligers zullen deze centra bemannen. De veerkracht van onze zorgsector wordt op de proef gesteld, maar elke dag weer staan ze voor ons klaar.


De inperkingen op onze vrijheid van bewegen weegt zwaar op ons gemoed. De vaccinatiecampagne is cruciaal, want met deze prik komen we terug dichter bij datgene waar we allen naar uitkijken. Deze prik biedt ons een weg terug naar het leven dat we kennen, maar dan met de ervaring van de coronacrisis. Dat leidt tot een interessante vraag: zal onze samenleving fundamenteel veranderd zijn, of wordt alles opnieuw het oude? Welke goede gewoontes zetten we door, en welke niet?


Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Zo zijn we begin dit jaar gestart met het toedienen van het eerste vaccin bij de meest kwetsbaren in onze samenleving, zijnde de bewoners in onze woonzorgcentra. Zaterdag ging ik nog op bezoek bij het woonzorgcentrum Reigersvliet in Leopoldsburg, waar de bewoners hun eerste vaccin kregen. Een zeer bijzonder moment waarbij niet enkel de ouderen, maar ook het personeel erg emotioneel waren: en of ze hier al lang naar uitgekeken hadden.


Afhankelijk van de leveringen, zal iedereen op zijn beurt de kans krijgen om zich te laten vaccineren. Daarom bouwen we in Vlaanderen vaccinatiecentra die dicht bij de mensen staan. Ik ging reeds een kijkje nemen bij de toekomstige centra in de Soeverein te Lommel, het Minderbroedersklooster te Sint-Truiden en de Milshop te Leopoldsburg. De wilskracht van de eerstelijnszones en lokale besturen die dit coördineren, is werkelijk enorm.


Vlaanderen zal 94 vaccinatiecentra tellen, waarvan 15 in Limburg, wat neerkomt op 1 vaccinatiecentrum per 62.000 inwoners. De vaccinaties zullen georganiseerd worden dicht bij de mensen, maar nog belangrijker: iedereen zal de kans krijgen om zich te laten vaccineren. Wie zich niet naar een centrum kan begeven, zal ofwel gebracht worden, ofwel aan huis gevaccineerd worden: #Limburgprikt!


Mag ik u uitnodigen om een ambassadeur te zijn van onze vaccinatiestrategie? Dat kan u niet alleen doen door u te vaccineren, maar waarom niet als vrijwilliger? Neem zeker een kijkje op helpdehelpers.be.
Comments


bottom of page