top of page
  • Wouter Beke

Limburg blijft één.

Limburg moet 1 regio blijven en mag niet opgedeeld worden. Dat was de niet mis te verstane boodschap die onze 19 Limburgse CD&V-burgemeesters steeds met overtuiging en goede argumenten hebben bepleit telkens het ging over de regiovorming. Binnen de Vlaamse regering zocht en vond ook Wouter Beke uiteindelijk gehoor bij zijn collega’s voor alle argumenten om Limburg één en ondeelbaar te houden.


CD&V-Limburg is dan ook blij dat haar krachtig pleidooi en volhouden uiteindelijk resultaat heeft opgeleverd en dat Vlaanderen Limburg erkent als 1 referentieregio. Hiermee beantwoorden we ook de oproep “Limburg één” vanuit het brede veld van Limburgse maatschappelijke actoren.


“Koester Limburg”, dat was de belofte van CD&V-Limburg in 2018. Limburg als een geografische afbakening, als provincie en als een gevoel. Het gevoel van samenwerking, veerkracht, solidariteit. Het gevoel van verbondenheid.


CD&V-Limburg koestert samenwerking tussen maatschappelijke actoren, tussen de verschillende beleidsniveaus en tussen de gemeenten onderling. Denk maar aan de vervoersregio Limburg, de afvalverwerking via Limburg.net, CAW Limburg, Toerisme Limburg, S-Lim, Bionerga, de LRM, POM Limburg, Nuhma, Bionerga, SALK Turbo, …


We zoeken altijd hoe we door samenwerking stappen vooruit kunnen zetten. We streven naar meer efficiëntie met als uiteindelijk doel een kwaliteitsvolle, betaalbare en nabije dienstverlening voor de Limburgers.


Een volgend concreet project staat overigens al in de steigers. Met Limburg als 1 regio keurde de Vlaamse regering ook onmiddellijk de erkenning goed van Limburg als werkingsgebied voor de nieuwe woonactor voor de sociale huisvesting. Ook daar nam CD&V-Limburg het voortouw en kwamen we binnen Limburg al tot overeenstemming.


Samenwerken werkt!Raf Drieskens, voorzitter van CD&V-Limburg

Wouter Beke, Vlaams ministerComments


bottom of page