top of page
  • Wouter Beke

Innoverende en zorgzame projecten in Nederlands-Limburg

Vandaag heb ik enkele interessante projecten bezocht in Nederlands-Limburg.

Eerst woonde ik een presentatie bij van twee inspirerende gezondheidsprojecten die gesubsidieerd worden door InterReg Euregio Maas-Rijn. Het InterReg-programma zet over landsgrenzen heen innovatieve projecten op. Met deze projecten wilt het InterReg-programma samenwerking stimuleren tussen Vlaams en Nederlands-Limburg, Luik, de Duitstalige gemeenschap en Noordrijn-Westfalen. Die samenwerking uit zich in projecten, waaronder ook projecten met het oog op het verbeteren van de gezondheid van mensen en de kwaliteit van zorg. De twee projecten waarvan ik een presentatie bijwoonde, zijn innoverend, dragen bij tot de gezondheidszorg van de toekomst en zetten de regio op een mooie manier in de kijker.


  1. wearIT4COVID is een project dat onderzoek voert naar continue meting van vitale functies. De behoefte aan die monitoring werd reeds onderzocht in het lopende InterReg EMR-project wearIT4health, waar een nieuw prototype van een bewakingssysteem werd ontwikkeld. Het project wearIT4COVID bouwt hierop verder en heeft als doel om een bewakingssysteem te ontwikkelen dat is gericht op de bewaking van COVID-19 patiënten.

  2. Generate Your Muscle (GYM) is een project dat werkt rond het verlies van spiermassa en -kracht. GYM ontwikkelt betaalbare stamceltherapie voor spierherstel en -regeneratie. Het project gaat uitdagingen aan die een impact hebben op de kwetsbare bevolking van de Euregio Maas-Rijn. Zo hoopt GYM van de regio een leider te maken op het gebied van stamceltherapie voor spierziekten.


De projecten zetten sterk in op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het verbeteren van de gezondheid van mensen. Dit doen ze door middel van innovatie op vlak van digitale toepassingen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de gezondheidszorg en tonen de kracht van samenwerking in de mooie Euregio Maas-Rijn.


Na de voorstelling van de projecten bezocht ik de proeftuin ‘Blauwe Zorg’. Blauwe Zorg is een van de mooie projecten in Nederlands-Limburg dat zich inzet voor buurtgerichte zorg. Deze proeftuinen zijn projecten die zich richten op betere zorg tegen lagere kosten. De projecten in Nederlands-Limburg kunnen onze 17 Limburgse Zorgzame Buurten inspireren met hun visie op buurtgerichte zorg. Innovatie op vlak van de organisatie van zorg is belangrijk en daarbij moet gekeken worden naar de toekomstmogelijkheden van buurtgerichte en geïntegreerde zorg. Hiervoor zal ik inzetten op duurzame cultuur- en gedragsveranderingen, zowel bij zorgvragers als zorgverleners.


De drie projecten zijn duurzaam en digitaal en passen bij mijn ambitie om in het kader van SalkTurbo met Limburg het leidende zorglabo te worden en de Health Campus in Diepenbeek uit te bouwen. Op de Health Campus wil ik samen met alle betrokken actoren ruimte te maken voor een ontmoetings-en innovatiecentrum voor de eerstelijnszorg. De Health Campus kan werken als motor van buurtgerichte zorg.


Het was een inspirerende dag, met verschillende interessante ideeën en visies. Blauwe Zorg is een mooi voorbeeld voor onze 17 Limburgse Zorgzame Buurten en bij uitbreiding voor alle projecten die werken rond buurtgerichte zorg. De innovatieve manier waarop de InterReg-projecten aan de zorg van de toekomst werken, toont aan dat de Euregio Maas-Rijn een sterke regio is met een veelbelovende toekomst. Ik ben fier dat Limburg deel uit maakt van deze (letterlijk en figuurlijk) grensverleggende samenwerking.Σχόλια


bottom of page