top of page
  • Wouter Beke

Een CAR-antennepunt in Beringen!

Bij de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) kan je terecht voor een multidisciplinair aanbod aan behandelingen en revalidatie. Elk centrum is anders, heeft een andere prioritaire doelgroep en bevat andere hulpverleners: psychologen, kinesisten, artsen, maatschappelijk werkers en nog zoveel meer profielen.


In Limburg zijn er op dit moment drie centra: in Hasselt, Bree en Genk. Deze drie krijgen er vandaag een antennepunt bij in Beringen. Hier zullen ze de focus voornamelijk leggen op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen voor minderjarigen. Een grote aanwinst in Limburg dat ervoor zorgt dat er meer spreiding en een beter lokaal aanbod wordt voorzien, met focus op een kwetsbare regio.


We investeren zo'n 385.000 euro in dit antennepunt en de uitbreiding van het equipe. Dit maakt onderdeel uit van onze brede investeringen in de CAR van 1,7 miljoen euro. Ik kijk uit naar een vlotte samenwerking tussen CAR en CGG Beringen. Samen staan we sterker!


Bedankt aan directeur Jo Gommers en burgemeester Thomas Vints voor de uitnodiging! http://www.wouterbeke.be/nieuws/vlaanderen-investeert-1-7-miljoen-euro-in-de-uitbreiding-van-het-aanbod-van-de-car-/Comments


bottom of page