top of page
  • Wouter Beke

Doorbetaling zorgtoeslag.

Ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte die een zorgtoeslag krijgen, dreigden door de lange wachttijden voor verplichte tussentijdse doktersonderzoeken hun zorgtoeslag te verliezen. We hebben echter beslist dat de uitbetaler van het Groeipakket de zorgtoeslag gewoon kan blijven uitbetalen en dat ook de afgeleide rechten (bijvoorbeeld sociaal tarief gas en elektriciteit) niet in het gedrang komen. Daarnaast zal het aantal evaluerend artsen, dat zijn de artsen die de zorgzwaarte en dus de hoogte van de toeslag moeten bepalen, serieus worden opgetrokken door hun vergoeding significant te verhogen.Comments


bottom of page