top of page
  • Wouter Beke

Dag van de Landbouw!

Niet toevallig vierden we deze dag bij De Winning in Limburg die begin deze maand het internationaal kwaliteitslabel EFQM behaalde. Een sociale, inclusieve onderneming die streeft naar een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen en die zich bovendien inzet om de snelheid en omvang van de opwarming van de aarde te beperken. De ideale locatie om tuin- en landbouwers te eren.

Het is dan ook niet te onderschatten hoeveel rollen ze moeten opnemen: ondernemers, boekhouders, marketeers, verkopers... Landbouwers zorgen elke dag opnieuw voor vers en kwaliteitsvol voedsel op ons bord. Boer zijn is niet enkel bezig zijn met planten of dieren. Er komt veel meer bij kijken en de marktrisico’s zijn toegenomen. Landbouwers ervaren stress en vinden niet altijd een goed evenwicht tussen het runnen van een bedrijf en bijvoorbeeld een gezinsleven.

Daarom zal ik hen samen met mijn collega Hilde Crevits blijven ondersteunen. Zo hebben we met de Vlaamse Regering 195.000 euro extra vrijgemaakt voor Vzw Boeren op een Kruispunt en het Landelijk Infopunt Vrouwen voor extra ondersteuning van land- en tuinbouwers in moeilijke situaties. De komende maanden zal minister Crevits ook een actieplan rond het welbevinden van de landbouwers opstellen. Want we laten niemand los.

Ze spelen bovendien ook een belangrijke rol voor ons mentaal welzijn. Zo denk ik aan educatieve projecten als ‘Oog voor lekker’, de zorgboerderijen waar mensen vanwege ziekte, ouderdom, handicap, problemen bij opvoeding of na aanraking met justitie passende dagbesteding aangeboden krijgen om zover dat mogelijk is hun functioneren in de samenleving te verbeteren. En niet te vergeten: de rust en ruimte van het plattenland draagt bij tot de aan het welzijn van iedereen.

We zullen alles aan doen om tuin- en landbouwers zo goed mogelijk te ondersteunen. Want ze zijn onmisbaar in onze samenleving.


Comments


bottom of page