top of page
  • Wouter Beke

Bezoek aan caw Limburg

Vandaag bracht ik een bezoek aan het Limburgs Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Genk. Het CAW biedt in verschillende vormen hulp en ondersteuning aan. Je kan bij hen terecht voor informatie over jouw zorgen en vragen, groot en klein. Ze staan ook in voor langere begeleidingdstracjecten, zoals opvang, crisishulp of de begeleiding van (ex-)gedetineerden.


Met mijn bezoek mocht ik een nieuwe investering aankondigen. De Vlaamse Regering investeert de komende jaren meer dan 200.000 euro in de begeleiding van deradicaliseringstrajecten voor gedetineerden. Via een speciaal traject bereidt het CAW de sociale re-integratie van deze geradicaliseerde gedetineerden voor. Enkel een gevangenisstraf op zich zal gedetineerden niet deradicaliseren of op het rechte pad brengen. We kunnen ook niet verwachten dat ze dat uit zichzelf en op hun eentje doen.


Deze gedetineerden zijn een hoge risicogroep die specifieke monitoring, toezicht en behandelingen vragen.

Daarom is het belangrijk om al tijdens de detentie met hen aan de slag te gaan om hun radicale banden en ideeën te ontraden, zodat we hen op een begeleide en gecontroleerde wijze kunnen re-integreren in onze samenleving.


Door de investering van de Vlaamse Regering kan het CAW Limburg hun team uitbreiden met een extra voltijdse kracht. Bedankt CAW Limburg voor jullie ondersteunende rol en professionele begeleidingen!

Comments


bottom of page