top of page
  • Wouter Beke

7 OverKophuizen in Limburg!

Naast het bestaande OverKopHuis in Genk krijgen Beringen, Hasselt, Lommel, Peer, Pelt en Sint-Truiden een nieuwe OverKophuis.


Een OverKophuis is in de eerste plaats een plek waar jongeren in een fijne, ontspannende sfeer elkaar kunnen ontmoeten. Je gaat naar een OverKophuis voor leuke activiteiten, maar je vindt er ook een aanspreekpunt omgevoelige zaken aan te kaarten, geholpen te worden voor de zaken erger worden, of zonder extra drempels de weg naar extra hulp en ondersteuning te vinden.’


De uitrol van OverKop komt op een moment dat we zien dat de Coronacrisis heeft een grote weerslag op het mentaal welzijn van jongeren. Ze kunnen hun vrienden niet meer ongedwongen zien en moeten hun klaslokaal achterlaten voor onderwijs op afstand.


Onze lokale besturen in Limburg en Vlaanderen hebben dit goed begrepen. Waar kan je immers beter terecht dan in je eigen dorp of stad, zonder dat je je meteen moet richten tot professionele hulpverlening? Over heel Vlaandere rollen we 30 OverKophuizen uit: 25 nieuwe, naast de 5 bestaande in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen.


Ik ben ervan overtuigd dat onze Agentschappen samen alle betrokken partners en met de steden en gemeenten van de 30 OverKophuizen een succes zullen maken, en wellicht zal het niet bij deze 30 blijven.

Comments


bottom of page