top of page
  • Wouter Beke

42 miljoen euro voor psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden!

Mentaal welzijn is en blijft een prioriteit voor mij. De coronacrisis heeft dan ook de noden hierrond scherp gesteld. Daarom neem ik met de Vlaamse Regering tal van maatregelen om de mentale gezondheid van de bevolking te behouden of te versterken. We leggen daarbij de nadruk op preventie, vroegdedectie en op nabije zorg, maar investeren ook in psychiatrische ziekenhuizen voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Het is zeer belangrijk dat hier de juiste behandeling wordt aangeboden, maar ook een aangename zorgcontext en het betrekken van de omgeving van de patiënt is cruciaal.


Daarom investeren we 200 miljoen euro in de infrastructuur van psychiatrische ziekenhuizen. 42 miljoen euro hiervan gaat naar het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster dat is ingebed is in de buurt en waar familie en vrienden erg betrokken worden. Een mooi voorbeeld in Sint-Truiden van waar we met ons Vlaams beleid naartoe willen. Dat mocht ik vandaag nogmaals aanschouwen.


Met de nieuwbouw van 110 bedden en deze innovatieve aanpak kunnen we een antwoord bieden op de steeds complexere zorgnoden. Een zeer goede zaak voor onze provincie, maar zeker ook voor elke Limburger. Want Asster speelt dan ook een grote rol in ons zorglandschap wanneer we spreken over gedwongen opnames. Een gedwongen opname is zeer ingrijpend voor de persoon en zijn omgeving en toont ons dat we moeten blijven investeren in het mentaal welzijn van iedereen.


Met deze vernieuwingen zetten we weer belangrijke stappen vooruit.Comments


bottom of page