top of page

Auteur

-  W. Beke, pluralisme, kleur bekennen, Brussel, Cepess, 2001, 62 p.
- W. Beke. Tussen politiek en beweging. 50 jaar CVP-jongeren, Brussel, 2001, 31 p.
- W. Beke, e.a., Rondetafelconferentie onderwijs. Werkgroep vrijheid van onderwijs. Eindrapport, 2002,
   230 p.
- W. Beke, De ziel van een zuil, De CVP tussen 1945 en 1968, Leuven, Leuven University Press, 2005, 535 p.
- W. Beke, De mythe van het vrije ik. Pleidooi voor een menselijke vrijheid, 2007, Uitgeverij Averbode.
- W. Beke, Klaar voor de Wereld, 2008, CD&V.
- W. Beke, Het moedige midden. Voor het versterken van mensen, Antwerpen, Pelckmans, 2013.
- W. Beke, Het nieuwe Wij. Pleidooi voor een betrokken samenleving, 2016, Brussel, 80 p.
- De revolutie van de redelijkheid. De weg naar levenskwaliteit en geborgenheid, 2019, Borgerhoff &                 Lamberigts, 2019, 235 p.

DSC06427.jpg

Publicaties

Boeken of bijdragen in boeken:
 

 • E. Gerard en W. Beke. Tussen subsidiariteit en pluralisme.  De CVP en de wetgeving Harmel (1950-1954) , in: E. Witte, J. De Groof en J. Tyssens (red), Het schoolpact van 1958.  Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Brussel-Leuven, VUBPRESS-GARANT, 1999, 497-528.

 • W. Beke, pluralisme, kleur bekennen, Brussel, Cepess, 2001, 62 p.

 • W. Beke. Iedereen sant in eigen stand? Van katholieken naar christen-democraten,
  in: Wouter Beke ea., Stemtest 2003. Wegwijs in de politieke partijen van België.
  Van 1830 tot nu. Averbode, Uitgeverij Averbode, 2002, 14-18.

 • W. Beke. Tussen politiek en beweging. 50 jaar CVP-jongeren, Brussel, 2001, 31 p.

 • W. Beke, e.a., Rondetafelconferentie onderwijs. Werkgroep vrijheid van onderwijs. Eindrapport, 2002, 230 p.

 • W. Beke, L’identité démocrate chrétienne. Etapes dans un processus d’émancipation en relation avec le conservatisme, in: P. Delwit, Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe.  Une nouvelle convergence?  Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 2003, p. 25-38.

 • W. Beke, De CVP tussen 1945 en 1968.  Breuklijnen en pacificatiemechanismen in een catch-allpartij, Diss. Doctoraat in de Sociale Wetenschappen, KULeuven, 2004, 449 p.

 • W. Beke, Living apart together.  Christian Democracy in Belgium,. in: S. Van Hecke & E. Gerard (ed.), Christian Democratic Parties in Europe since the End of the Cold War, Leuven, Leuven University Press, 2004, p. 133-158.

 • W. Beke, De ziel van een zuil, De CVP tussen 1945 en 1968, Leuven, Leuven University Press, 2005, 535 p.

 • W. Beke, Leiden of geleid worden: het nationaal comité in de nieuwe CVP-PSC (1945-1954), in: W. Dewachter & S. Depauw (red.), Een halve eeuw partijbureau in België, Leuven, Acco, 2005, p. 117-130.

 • W. Beke, De mythe van het vrije ik.  Pleidooi voor een menselijke vrijheid, 2007, Uitgeverij Averbode.

 • W. Beke, Diriger ou être dirigé, Le Comité National au PSC-CVP (1945-1954), in W. Dewachter & Sam Depauw, Bureaux de partis, bureaux du pouvoir, Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 2007, p. 113-126.

 • W. Beke, Gemeenschap van goederen in een liberale samenleving, 2007, Gemeenschap van Goederen.  Augustinus in confrontatie met het heden, Augustijns Historisch Instituut, p. 70-84.

 • W. Beke, Christendemocratie: van christelijke naar Vlaamse volkspartij, in: L. Sanders & C. Devos, Politieke ideologieën in Vlaanderen, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2008, p. 237-317.

 • W. Beke, Actief burgerschap als voorwaarde voor burgerparticipatie, in: Het burger-ei, Perspectieven op lokale burgerparticipatie, Brussel, Socius, 2008, p. 86-90.

 • W. Beke, Klaar voor de Wereld, 2008, CD&V.

 • W. Beke, Frank Swaelen, Een warme aristocraat,  in Frank Swaelen, levenslang engagement, Tielt, Lannoo,2009..

 • W. Beke, 'tien jaar visie & werkelijkheid' , in visie & werkelijkheid,in: Frank Judo en Micheal Voordeckers (red) toekomstvisies voor de chistendemocratie, Antwerpen, Uitgeverij Pelckmans, 2010, p.217-227.

 • W. Beke, de historicus en de politicus, in Luc De Vos, Liber Amicorum, Van alle slagvelden thuis, Leuven, Davidsfonds Uitgeverij, 2012, p p; 118-122

 • W. Beke,  ‘De C van het Vlaamse CD&V’, in Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman en Paul Van Geest (red), Dood of wederopstanding?  Over het christelijke in de Nederlandse politiek, Boom, Amsterdam, 2012, p. 156-161.

 • W. Beke, Het moedige midden.  Voor het versterken van mensen, Antwerpen, Pelckmans, 2013.

 • W. Beke, ‘ook het middenveld moet zich legitimeren’, in: Gert Schuermans (ed.),Politieke Ruimte, 2014, Brugge, Die Keure, p. 13-18.

 • W. Beke, Bestaat er zoiets als de stem van het volk?,  in: W. Beke ea, Recht zal zijn wat ik zeg! Politici over de pijlers van de democratie, Tielt, Lannoo, Maltertuis, 2014, p. 65-70.

 • W. Beke, Active pluralism as foundation for a European Islam, WI, 2015, Den Haag, 32 p,

 • W. Beke, Het nieuwe Wij.  Pleidooi voor een betrokken samenleving, 2016, Brussel, 80 p.

 • W. Beke, de nieuwe coll-ik-tiviteit: Ja, maar binnen een kader van sociaal overleg, in Fons Leroy, Reply’s uit de arbeidsmarkt, Die Keure, 2016p. 45-47,

 • W. Beke, Steden voor mensen, niet voor auto’s, In: Filip De Rynck & Jan Van Alsenoy (ed), Lokale politiek & democratie.  40 stemmen over stad en gemeente, politeia vvsg, 2017, p. 63-64.

 • W. Beke, voorwoord, In: Les finances et l’autonomie fiscale des entités fédérées après la sixième réforme de l’Etat, Benoît Bayenet, Mar Bourgeois, Dominique Darte, Larcier, 2017, p. 13-15

 • W. Beke, ‘Omdat grote veranderingen klein beginnen’ p8-23, in: Tom Cox (red.), Mosterd, smaakmakers voor de buurt, 2018

 • W. Beke, A system for the poor is a poor system, in: Marc Leemans en Stefaan Decock (red), Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?, 2019, p 79-97, Epo, Berchem,

 • De toekomst van Europa: Bruggenbouwer in tijden van polarisatie, in: Cédric Cheneviere & Frederik Mesdag (dir), Europa 2019, De Belgische politieke partijen en de EU,2019, p. 13-26, , PUL Presses Universitaires de Louvain

 • De revolutie van de redelijkheid.  De weg naar levenskwaliteit en geborgenheid, 2019, Borgerhoff & Lamberigts, 2019, 235 p.

 • Voorwoord Kwartiermaken, in: Peter Dierinck, Handboek Kwartierboeken, vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, 2020, p. 7-9, Witsand Uitgevers.

 • “Think Global, Act local” in: H. Reynaert ed. Lokaal DNA ontleed.  Inspirerend vuur voor en door lokale bestuurders, 2022, p. 17-22.

 • Sociaal werk tussen sterktes en uitdagingen.  In: K. Boone e.a., Publiek Gaan.  Politiserend handelen in sociaal werk.  2022, Garant, p. 156-159.

 

Tijdschriften

1994

 • De politiek voorbij. Vlaanderen Morgen, (4), 55-57.

 

1996

 • De stad in een netwerk. Vlaanderen Morgen, (6), 60-63.

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

2003

 • Waardevol, waardevrij of waardeloos ?  De Standaard, 5 februari 2003.

 • L'identité démocrate chrétienne.  Etapes dans un processus d'émancipation en relation avec le conservatisme.  In: P. DELWIT, Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe.  Une nouvelle convergence?  Bruxelles, Editions de L'Université de Bruxelles, 2003, 25-38

 • De CVP moet niet kiezen tussen links of rechts, De Financieel Economische Tijd, 27 mei 2003.

 • Inspraak of Samenspraak?  Voorwaarden tot, kenmerken en gevolgen van een breuklijnoverstijgende catch-allpartij.  Res Publica, XLV(1), 95-119.


 

2004

 • De verrijzenis van CD&V, De Standaard, 9 februari 2004.

 • CD&V en N-VA hebben meer gemeen dan de ambitie om paars te breken, De Tijd, 24 februari 2004 (i.s.m. Bart De Wever).

 • Mag het iets meer zijn?  Een antwoord op Mark Reynebeau, De Standaard, 22 april 2004 (i.s.m. Cathy Berx).

 • Spaak Achterna, De Standaard, 21 oktober 2004.

 • Enkele politologische kanttekeningen bij het concept van de Culturele Ruimten, Ethische Perspectieven (14) 2004, 3, p. 314-330.

 

2005

 • De open brievencultuur, De Standaard, 16 februari 2005.

 • Bidden met Steve, De Standaard,  18 februari 2005 (i.s.m. Jo Vandeurzen, Mia De Schamphelaere, Pieter De Crem en Ludwig Caluwé)

 

2006

 • Godsdiensteen privé-kwestie?, De Standaard, 5 juni 2006 (i.s.m. Cathy Berx en Benoit Lannoo).

 • Uit respect voor het embryo, De Standaard, 14 juni 2006.

 • Bidden met Steve, De Standaard,  18 februari 2005 (i.s.m. Jo Vandeurzen, Mia De Schamphelaere, Pieter De Crem en Ludwig Caluwé)

 

2007

 • Menselijke vrijheid is vrijheid dankzij en niet ondanks het middenveld, De Gids op Maatschappelijk Gebied, 7, 2007, p.14-21.

 • Het sociaal huis als centrum voor lokale sociale knowhow, Lokaal, 2007, 1, p. 13-15

 • Nog liever dorpspastoors dan spindoctors, De Morgen, 7 maart 2007.

 • De christendemocratische mens en gemeenschap versus de grote ideologie, De Morgen, 2 april 2007.

 • Pleidooi voor een rechtvaardig pardon, De Morgen, 18 juli 2007 (i.s.m. Nahima Lanjri)

 • Wouter Beke & Steven Van Hecke, Politika dvupartijnosti: christianskije demokraty v Belgii (The Politics of Bipartisanship. Christian Democracy in Belgium). In: Aktualnye problemy Evropy (Urgent Problems of Europe), Vol. 35, No.1, 2007, pp. 180-211.

 

2008

 • jubileumdebat over diversiteit en pluralisme, Alert, 1, 2008, p. 11-13.

 • wetenschappers liggen moeilijk in de politiek, politieke wetenschappers als helemaal, Res Publica, 4, 2008, p. 474-477.

 • confederale logica staat niet haaks op solidariteit, Tertio, 30 juli 2008

 • democratie, keuzevrijheid en pluralisme, Tertio, 3 december 2008.

 

2010

 • Wouter Beke, 'tien jaar visie & werkelijkheid' , in visie & werkelijkheid,in: Frank Judo en Micheal Voordeckers (red) toekomstvisies voor de chistendemocratie, Antwerpen, Uitgeverij Pelckmans, 2010, p.217-227.

 

2012

 • Wouter Beke, de vV’s van de christelijke vakbond, in: Working on a dream, 2012, p. 27-31.

 • Wouter Beke, de historicus en de politicus, in Luc De Vos, Liber Amicorum, Van alle slagvelden thuis, Leuven, Davidsfonds Uitgeverij, 2012, p 118-122

 

 • Wouter Beke,  ‘De C van het Vlaamse CD&V’, in Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman en Paul Van Geest (red), Dood of wederopstanding?  Over het christelijke in de Nederlandse politiek, Boom, Amsterdam, 2012, p. 156-161.

 

 • Wouter Beke, Sociale samenhang op grond van gedeelde normen en waarden, in: christendemocratische reflecties, 1, 2, 2012, p. 19-25.

 

2013

 • Wouter Beke, Het moedige midden, Christendemocratische reflecties, 2,1, 2013,p 77-84

 • Wouter Beke, Open brief aan de Brusselaars, in: Paul Delva, Een Brusselse luis in de Vlaamse pels.  Over de iris en de leeuw, Kalmthout, Pelckmans, 2013, p 233-236,

 

2014

 • Wouter Beke, ‘ook het middenveld moet zich legitimeren’, in: Gert Schuermans (ed.),Politieke Ruimte, 2014, Brugge, Die Keure, p. 13-18.

 • Wouter Beke, Bestaat er zoiets als de stem van het volk?,  in: W. Beke ea, Recht zal zijn wat ik zeg! Politici over de pijlers van de democratie, Tielt, Lannoo, Maltertuis, 2014, p. 65-70

 • Wouter Beke, De antwoorden van CD&V op de uitdagingen van morgen. Antwoorden in 3D, in: Christendemocratische reflecties, 2,3, 214, p7-24.

 

2015

 • Wouter Beke, ‘Active Pluralism as Foundation for a European Islam’, 13th Norbert Schmelzer Lecture, 2015, Wilfried Martens Centre & Wetenschappelijk Institituut CDA, 32 p..

 

2016

 • Wouter Beke, Het nieuwe Wij.  Pleidooi voor een betrokken samenleving, Brussel, 80 p.

 • Wouter Beke, Kierkegaard, het leven moet voorwaarts worden geleefd, De Morgen, Zeno, p32-33, 13 februari 2016

 • Wouter Beke Is het verkeerd solidariteit mogelijk te maken?  De Morgen, 12 april 2016.

 • -Wouter Beke, Homans negeert de sociologische realiteit, De Standaard, 21 april 2016.

 • Wouter Beke, De moed van Merkel, 0,,SS, 29 juli 2016

 • Wouter Beke, Europese waarden.  Respons, Christendemocratische reflecties, 4, 2, 2016 p<; 28-31

 • Wouter beke, de staatshervorming, geen taboes, geen wit blad, knack online, 30 november 2016

 • Wouter Beke, In Holsbeek staat een stalletje klaar, De Morgen, 20 december 2016

 • Wouter Beke, personalisme en christendemocratie.  Wij zijn steeds onderweg.  Respons, Christendemocratische reflecties, 4, 3, 2016 p<; 15-16

 • E Gerard (mmv P. Aspeslagh, W. Beke, A. Geens, F. Judo, N. Matheve, F. Verleden), Politieke geschiedenis van België, Acco, KULeuven, 2016, 247 p.

 

2017

 • Wouter Beke, Steden voor mensen, niet voor auto’s, In: Filip De Rynck & Jan Van Alsenoy (ed), Lokale politiek & democratie.  40 stemmen over stad en gemeente, politeia vvsg, 2017, p. 63-64.

 • Wouter beke, kan Trump muurbouwers verzoenen met bruggenbouwers, De Morgen, 20 januari 2017.

 • Wouter Beke, Trump is de grootste vijand van de Amerikaanse identiteit, De Tijd,31 januari 2017.

 • Wouter Beke, Zinvol alternatief voor tweestatenoplossing? Tertio, 22 februari 2017.

 • Wouter Beke, voorwoord, In: Les finances et l’autonomie fiscale des entités fédérées après la sixième réforme de l’Etat, Benoît Bayenet, Mar Bourgeois, Dominique Darte, Larcier, 2017, p. 13-15

 • Wouter Beke, verwijt me wat je wil, maar niet dat ik zwalp, De Morgen, 13 maart 2017.

 • Wouter Beke, de conversation party als alternatief voor de entrepreneurpartij, in Christen-Democratische Verkenningnen, Lente 2017, p. 129-135

 • Wouter Beke, Christenen in het Midden-oosten, Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, 2017, 3-4, p. 282-292.

 • Wouter Beke, Populisme versus democratie, respons, Christen-Democratische Reflecties, 5, 1, 2017, p. 45-48

 

2018

 • Waarom we allen naar Taboe moeten kijken, De Standaard, 31 januari 2018

 • Het moet niet altijd minder in Europa, De Tijd, 23 februari 2018

 • Homofobie los je niet op door de Grondwet te wijzigen, De Standaard, 16 maart 2018

 • De overheid moet de burgers beter beschermen tegen hormoonverstoorders, Knack, 23 maart 2018

 • Essay voor het Nolensfonds, maart 2018

 • Hoe zou priester Daens naar de samenleving van vandaag kijken?  Knack on line, 15 april 2018

 • De C van CD&V.  Christelijke waarden bij de Vlaamse christendemocraten, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2018 (9) 2, p19-27.

 

2019

 • A system for the poor is a poor system, in: Marc Leemans en Stefaan Decock (red), Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?, 2019, p 79-97, Epo, Berchem

 • De toekomst van Europa: Bruggenbouwer in tijden van polarisatie, in: Cédric Cheneviere & Frederik Mesdag (dir), Europa 2019, De Belgische politieke partijen en de EU,2019, p. 13-26, , PUL Presses Universitaires de Louvain,

 • De revolutie van de redelijkheid.  De weg naar levenskwaliteit en geborgenheid, 2019, Borgerhoff & Lamberigts, 2019, 235 p.

 • Naar een revolutie van de redelijkheid, in Christen Democratische Verkenningen, herfst 2019, p16-21

2020

 • Voorwoord Kwartiermaken, in: Peter Dierinck, Handboek Kwartierboeken, vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, 2020, p. 7-9, Witsand Uitgevers.

2021:

 • Zorg(en) na corona.  Na het applaus nu de miljarden, De Gids op maatschappelijk Gebied, 10, 2021, p 22-30.

2022:

 • “Think Global, Act local” in: H. Reynaert ed. Lokaal DNA ontleed.  Inspirerend vuur voor en door lokale bestuurders, 2022, p. 17-22.

 • Sociaal werk tussen sterktes en uitdagingen.  In: K. Boone e.a., Publiek Gaan.  Politiserend handelen in sociaal werk.  2022, Garant, p. 156-159.

bottom of page